Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
1. Chọn Tour 2. Đặt Tour 3. Thanh toán 4. Xác nhận

Hà Nội - Tam Cốc - Hà Nội

Mã tour: 
VNA 60
Số chỗ còn nhận: 20
Thời gian: 1 ngày
Nơi khởi hành: Hà Nội

Giá tour cơ bản

Loại khách Giá
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên)
450,000 đ
Trẻ em (Từ 11 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Trẻ nhỏ (Từ 5 tuổi đến dưới 11 tuổi)
Em bé (Dưới 5 tuổi)

Thông tin liên hệ

Mã khách hàng
Họ tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Ghi chú

Danh sách khách hàng đi tour (Quý khách vui lòng nhập đầy đủ danh sách khách hàng đi tour)

STT Họ tên (*) Ngày sinh (*) Địa chỉ (*) Giới tính Độ tuổi Phòng đơn Trị giá  
1  
Thêm hành khách
Tổng số khách Người lớn Trẻ em Trẻ nhỏ Em bé Tổng tiền