Bạn đang ở đây

Nhận xét của khách hàng

Dear VNA Travel!

Với sự hỗ trợ của VNA Travel chuyến tham Nhà máy và đất nước  Hàn Quốc của Lãnh đạo và đối tác của Tập đoàn DP Shinpoong VN đã kết thúc thành công tốt đẹp. 

Thay mặt Tập Đoàn DP Shinpoong tôi gửi lời cám ơn sâu sắc đến VNA Travel và toàn thể cán bộ CNV của VNA Travel. Việc tổ... Xem thêm

Kính gửi: Công ty VNA Travel,

Cũng đã hơn 20 ngày kết thúc chuyến tham quan Campuchia mới có ít thời gian ghi lại đôi dòng gửi Công ty.

1/ Trong bối cảnh có rất nhiều các công ty du lịch, cạnh tranh nhau gay gắt, để đưa chúng tôi đến gần VNA Travel là người hướng dẫn đặt tour, ấn tượng đầu tiên... Xem thêm

Bộ lọc