Bạn đang ở đây

Tổ chức Teambuilding

Team building được hiểu là chương trình xây dựng đội ngũ - một thuật ngữ chuyên dùng để chỉ các hoạt động hỗ trợ việc xây dựng một đội ngũ nhân sự làm việc hiệu quả. Làm việc theo nhóm là một nhu cầu có ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực và đặc biệt ngày nay, trong các doanh nghiệp lớn công việc ngày càng được chia nhỏ cho từng nhóm thực hiện và mỗi nhóm thực hiện một phần công việc chuyên môn của mình. Thời gian gần đây, loại hình teambuilding trở thành dịch vụ du lịch “hot” nhất và được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng nhằm mong kết nối chặt chẽ các thành viên trong công ty.

Đáp ứng nhu cầu này của các doanh nghiệp, VNA Travel đã không ngừng nghiên cứu thiết kế các trò chơi trí tuệ độc đáo và đa dạng, thể hiện đúng phong cách và mầu cờ sắc áo của từng doanh nghiệp.

HÃY ĐẾN VỚI VNA TRAVEL ĐỂ CÓ ĐƯỢC 5 LỢI ÍCH KHI CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TEAMBUILDING

1. Giúp các thành viên trong doanh nghiệp xây dựng sự hiểu biết về công việc một cách tổng thể và qua đó hiểu nhau hơn và thông cảm được với những đồng nghiệp khác ở các phòng ban chức năng khác nhau.

2. Giúp doanh nghiệp xây dựng được một tập thể gắn bó hơn qua nhiều khía cạnh mới và nhìn thấy những ưu điểm của nhau từ nhiều góc nhìn, điều này thường dùng để hạn chế khả năng mất nhân sự trong tương lai.

3. Giúp Chuẩn bị kỹ hơn cho những thay đổi lớn trong cơ cấu tổ chức, đặc biệt là khi có những quyết định quan trọng liên quan đến nhận thức hoặc ảnh hưởng đến hành vi của từng cá nhân.

4. Giúp xây dựng một lối sống vì tập thể và xây dựng một cách sống biết chấp nhận hy sinh hoặc thỏa hiệp vì mục tiêu chung, cho dù là ngắn hạn hay dài hạn

5. Giúp các thành viên có thể tự hiểu được vai trò và nhiệm vụ của mình trong thời gian trước mắt, qua đó chủ động điều chỉnh hành vi của cá nhân một cách tích cực.

 


Bộ lọc